Banetekniske planforutsetninger

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et verktøy for jernbaneforetakene og Bane NORs interne planlegging.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet

Viktige datoer for koordinering i forbindelse med planlegging av Banetekniske Planforutsetninger oppdateres for hver rutetermin. 

Dagens prosess for planlage arbeider i spor (BTP)

ARBIS Dashboard

Link til Ruteplanprosessen

Kunder av ruteplanprosessen og ARBIS bes kontakte Ruteplan for mer informasjon på vår felles epost: ruteplan@banenor.no

Viktig informasjon!

Banetekniske Planforutsetninger oppdateres kontinuerlig og brukere av dette dokumentet bes sjekke med Ruteplan før de planlegger aktiviteter basert på innholdet og konsekvenser for trafikk.

  • Det tas forbehold om endringer som meldes inn via BEST og justeres hos Operativt Rutekontor

Link til ARBIS

Her finner du oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger for Banetekniske Planforutsetninger (BTP) Merk! Denne versjonen av ARBIS er åpen for offentlig innsyn og inneholder ikke aktivitetslogg.

Network Statement

Network Statement er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet inneholder informasjon om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. I tillegg finnes informasjon om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet samt rettslig forankring.