To nye kundeansvarlige

Kundeorientering får større oppmerksomhet i Bane NOR. Tiril Eitungjerde og Victoria Fara er nylig blitt kundeansvarlige og innehar dermed en nøkkelrolle for at Bane NOR lykkes.

Tiril Eitungjerde (t.v.) og Victoria Fara er nylig blitt kundeansvarlige i Bane NOR og har store ambisjoner om samarbeidet med togselskapene. Foto: Jan Ole Enlid, Bane NOR

Antall aktører i det som ofte kalles jernbanefamilien øker og relasjonene og samhandlingen mellom Bane NOR som infrastrukturforvalter og togoperatørene blir stadig viktigere. Ikke bare for at Bane NOR skal utvikle gode produkter og tjenester, men også for at togoperatørene lykkes ovenfor sine kunder, de som vil få fraktet gods og de reisende.

Det er to med ambisjoner dere her blir presentert for. – Jeg har ambisjoner om å videreutvikle kunde- og leverandørrelasjonen slik at persontogselskapene lykkes med sine leveranser til de reisende, sier Tiril Eitungjerde som er helt fersk i rollen og som ennå ikke har fått tildelt hele sin portefølje. – Dette diskuterer vi ennå, men det jeg vet, og tar fatt på, er arbeidet med trafikkpakkene og kontakten opp mot Jernbanedirektoratet vedørende disse, forteller Eitungjerde. Hun har jobbet tre år i Bane NOR som lederassistent og har blant annet bakgrunn fra TV-bransjen.

Kollega Victoria Fara er fra USA og har bodd i Norge siden sommeren 2017. Bakgrunnen er blant annet fra amerikanernes første nasjonale strategiske plan for gods utarbeidet i samferdselsdepartementet. Hun rett og slett brenner for godstransport! – Jernbanen er den mest miljøvennlige løsningen for godstransport, og jeg vil aktivt bidra til det grønne skiftet og få mer gods på bane. Som kundeansvarlig skal jeg legge til rette for at godstogselskapene lykkes med å levere gods på en punktlig, forutsigbar og kostnadseffektiv måte, erklærer Fara og har med det startet innsalget for et godt samarbeid med engasjerte godstransportører.

I rollen som kundeansvarlig har Bane NOR lagt opp til at disse forvalter og utvikler gode kunderelasjoner og med det synliggjør et attraktivt tilbud av jernbanetjenester i samarbeid med kundene og relevante enheter i Bane NOR.

Fakta om:

Navn: Tiril Eitungjerde
Alder: 33
Bor: Nittdal med mann og to døtre:
Bakgrunn: bachelor i kulturprosjektledelse (Høyskolen i Lillehammer, engelsk fordypning (Universitetet i Stavanger) og årsstudium i teknologi, organisasjon og ledelse (Universitetet i Oslo)
Tre år i Bane NOR og fem år i TV-bransjen som produksjonskoordinator og produksjonsleder

 

Navn: Victoria Fara
Alder: 31
Bor: Oslo med mann, katten Brunost og valpen Pascal
Bakgrunn: Mastergrad i transportplanlegging og bachelor i engelsk litteratur (begge i USA). Fem års erfaring med arbeid knyttet til godstrafikk USAs samferdselsdepartement, havn i New York og New Jersey. Har tidligere jobbet i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Publisert av: