Ruteendringen gikk som planlagt

Søndag 13. desember ble den nye ruteendringen, R21, innført. –Det er en krevende jobb å innfri alle ønskene fra operatørene, men vi mener årets endring gir en god ruteplan for alle, sier Jan Harald Dammen, direktør Ruteplan i Bane NOR.

Oslo Senstralstasjon. Foto: Bane NOR

Bane NOR gjennomfører ruteendring, R21, fra søndag 13. desember. Syv persontogforetak, syv godstogforetak og to andre søkere har fått tildelt kapasitet i den nye ruteplanperioden. Med bakgrunn i koronasituasjonen har de fleste søkere vært nøkterne med de store endringene, og spesielt for persontogforetakene er planlagte endringer i stor grad utsatt til R22.

Her er søkerne som har blitt tildelt kapasitet i den nye ruteplanen:

Persontrafikkforetak: Vy-gruppen, Vy tog, Vy Gjøvikbanen, Flytoget, Go-Ahead Norge, SJ Norge og SJ AB

Godstrafikkforetak: CargoNet, Green Cargo, Grenland Rail, Hector Rail, LKAB, Onrail og Tågåkeriet

Andre søkere: Kaunis Iron og Nortømmer

Endringer i ruteplanen

Noen endringer er det likevel i R21 både innenfor person- og godstrafikk:

  • Ranheim stasjon på Trønderbanen skal gjenåpnes for persontrafikk etter påsken i 2021.
  • Go-Ahead Norge øker frekvensen på lokaltog Jærbanen på lørdager og søndager.

Ellers er det kun mindre justeringer og endringer i persontrafikken.

Innenfor Godstrafikken er det flere justeringer som har gitt kundene ruteplaner med tider som er bedre tilpasset deres behov og som gir mer effektiv materiellturnering. I tillegg er det økt kapasitet på Dovrebanen og for ARE-togene gjennom en økning i antall kjøredager.

Et nytt jernbaneforetak, Onrail, vil starte opp godstrafikk mellom Alnabru og Åndalsnes fra april neste år, med ett tog i hver retning fem dager per uke.

- For fremtidige ruteplanperioder vil utbygging av infrastrukturtiltak gi de reisende flere avganger, bedre punktlighet og kortere reisetid. Det gi de reisende mye jernbane for pengene, avslutter Jan Harald Dammen.