Network Statement 2022 er publisert

Network Statement 2022 ble offentliggjort i forbindelse med ruteplan R21 som startet 13. desember 2020.

Network Statement 2022 har vært igjennom en større endringsprosess i forhold til tidligere utgaver. RailNetEurope har ledet arbeidet sammen med infrastrukturforvaltere i Europa.

Intensjonen har vært å gjøre nettveiledningen bedre tilpasset kapasitetsfordelingen samt en tydeligere struktur for priser og tjenestene slik at det blir enklere for kundene, jernbaneforetak og andre søkere, å finne informasjon om de ulike temaene.

Høring av Network Statement 2022

Det har blitt gjennomført en høring av Network Statement 2022 med vedlegg i høst, i tråd med den årlige produksjonen av nettveiledningen. Alle høringssvarene er publisert på høringssiden.

Vi setter stor pris på alle høringsinnspill, både små og store, kritiske og positive. Samtlige innspill har vært gjennom en faglig vurdering i Bane NOR. Resultatet av denne godkjenningsprosessen har ikke ført til større endringer av høringsversjonen. Likevel har vi fått viktige innspill til forbedringer som vi tar med oss videre i arbeidet med neste utgave. Ambisjonen vår er dessuten å publisere et høringsnotat med Bane NORs kommentarer til hvert enkelt høringsinnspill.

Network Statement 2023

Oppstart med den neste nettveiledningen begynner på nyåret. En høring er planlagt fra 1. september. Arbeidet med serviceanlegg og krav om mer detaljert informasjon pågår og blir videreført i 2021. I tillegg blir flere vedlegg oppdatert og fornyet. Vi ønsker også å forbedre brukervennligheten for våre kunder.