AT det går an!

Et lite, men viktig steg for at togselskaper og de reisende skal få riktig, rask, lik og nyttig informasjon er nå kommet på plass ved at ny løsning for AT-meldinger tas i bruk ved alle våre trafikkstyringssentraler.

De reisende skal få riktig, rask, lik og nyttig informasjon ved at ny løsning for AT-meldinger tas i bruk.

Det er ett av prosjektene i Kundeinformasjonsprogrammet som nå står ved en så viktig milepæl.

-  Det har blitt gjennomført en vellykket pilot av den nye løsningen for AT-meldinger i Trafikkstyringssentralen i Drammen i desember og januar. Løsningen har etter dette blitt rullet ut stegvis i resten av landet, og nå vil AT-meldinger tas i bruk i alle trafikkstyringssentralene i landet, forteller prosjektleder Håvard Holje i Bane NOR.

Den nye løsningen gjør at mantraet om riktig, rask, lik og nyttig informasjon ikke bare blir ord.

– AT-meldingene skal bidra til god informasjon til alle togselskapene og til tilstøtende trafikkområder om avvik som påvirker togfremføringen. Ved at alle togselskapene informeres raskt om AT noe har skjedd, kan de begynne å forberede tiltak på sin side. De reisene vil også påvirkes indirekte ved at avvikssituasjoner vil kunne løses raskere og mer effektivt, sier Holje.

– Dette er en gladmelding.

AT-meldingene som innføres nå er første steg for å forbedre informasjonen ved avvik.

Samhandlingsprosjektet i Kundeinformasjonsprogrammet jobber med å se på andre måter for å forbedre samhandlingen mellom operative aktører i sektoren ved avvik, for å legge grunnlaget for enda bedre kundeinformasjon til de reisende.

– Vi tar stadig steg for at sektoren og Bane NOR skal levere bedre til det beste for togpassasjerene, sier Viktor Hansen som er direktør for Kunde- og trafikkinformasjon.


For dere som ønsker ytterligere informasjon kan det være en god ide å gå til siden verktøy og systemer.