Aktuelt for jernbaneforetak

 • To nye kundeansvarlige

  Kundeorientering får større oppmerksomhet i Bane NOR. Tiril Eitungjerde og Victoria Fara er nylig blitt kundeansvarlige og innehar dermed en nøkkelrolle for at Bane NOR lykkes.

 • En markedsrettet Scheel frir til kundene

  – Nå skal vi jobbe mer sammen, sier vår nye konserndirektør Henning Scheel. Og han sier det til både jernbanens kunder og egne kolleger.

 • Nye tog gir ny giv i Trøndelag

  Nye bimodale tog med betegnelsen Type 76 skal erstatte de gamle togsettene fra 1984. Det gir en ny giv for jernbanen i Trøndelag og legger til rette for et bedre togtilbud.

 • Ny Network Statement er sendt på høring

  I år er Network Statement tilpasset Rail Net Europe sin nye mal, som alle internasjonale infrastrukturforvaltere har utarbeidet i fellesskap.

 • Ny organisering i Bane NOR

  Fra 1. oktober blir det den nye divisjonen Kunde og Marked i Bane NOR som kommer til å ha ansvar for kontakten opp mot togselskapene. Direktør for den nye divisjonen blir Henning Scheel.

 • Nå kan de reisende se hvor fullt toget er før de går om bord

  Bane NOR har utviklet en løsning som viser informasjon om hvor fulle togene er på skjermer og apper. De første til å ta i bruk systemet er VY, som har innført dette på de fleste av sine tog.

 • Vi ønsker jernbanepakke fire velkommen

  Europeisk jernbanesamarbeid eller norsk suverenitet?  Som konsernsjef i Bane NOR ønsker jeg å uttrykke et tydelig ja til jernbanepakke fire. 

 • Bedre venteområder åpnet på Oslo S

  I dag åpner Bane NOR de nye, oppgraderte venteområdene på Oslo S for våre kunder. Stikkord for de nye venteområdene er bedre komfort, bedre muligheter for å jobbe og bedre servicetilbud.

 • Assistansetilbud på flere stasjoner

  Ved behov for hjelp på stasjonen, kan dette bestilles hos Bane NOR. Tjenesten er gratis og finnes i dag på 11 store stasjoner – snart blir det 13.

 • Slik blir fremtidens togreiser enda grønnere

  Sterkt klimafokus i Drammen kuttet anleggsutslipp med 100.000 tonn Co2. Godt samarbeid mellom Bane NOR, Norconsult og Veidekke har gitt store utslippskutt under byggingen av det nye dobbeltsporet.