Våre kurs

 • Trafikkopplæring

  På Norsk jernbaneskole utdanner vi både togledere og togekspeditører, med en blanding av klasseromsundervisning, simulator og praksis.

 • Trafikksikkerhetsfag

  Trafikksikkerhet på jernbanen er høyt prioritert. Arbeidet med trafikksikkerhet henger sammen med trafikkregler, som regulerer hvordan alt og alle som ferdes rundt jernbanen skal opptre. Norsk jernbaneskole utdanner personell som skal jobbe med sikkerhetskritiske oppgaver.

 • Signalfag

  Norsk jernbaneskole har kurs og utdanninger for deg som er eller vil bli signalmontør

 • Banefag

  I Norge har vi ca. 4 200 kilometer med jernbanespor. Norsk jernbaneskole utdanner og kurser de som skal bygge og vedlikeholde disse strekningene. Som banemontør har du et stort ansvar for sikkerheten på norsk jernbane, og du vil jobbe sammen med andre fagarbeidere for å gjøre togreisen så trygg og komfortabel som mulig.

 • Elkraft og elsikkerhet

  Norsk jernbaneskole har kurs og utdanninger for deg som jobber med eller vil jobbe med elkraft og elsikkerhet

 • Veileder- og instruktørkurs

  Kurset er et tilbud til personer som har ansvar som veiledere og instruktører overfor banemontør-, energimontør- og signalmontørlærlinger, eller andre fagområder.

 • Innføring i jernbaneteknikk

  Kurset innføring i jernbaneteknikk er et tilbud til alle som søker kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i jernbanedrift.

 • Andre kurs

  Kurskalender for 2022 publiseres i kursportalen vår. Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring som ikke er direkte underlagt et av fagområdene i skolens øvrige kursportefølje