Om oss

Norsk jernbaneskole er jernbanesektorens ledende kurssenter og leverandør av jernbanefaglig opplæring. Velkommen til oss!

 

Velkommen til Norsk jernbaneskole!

Behovet for jernbanefaglig opplæring har hatt en betraktelig økning de siste årene. 

Ved Norsk jernbaneskole tilbyr vi opplæring av togledere og trafikkstyrere. I tillegg får lærlinger, fagarbeidere og sivilingeniører grunn- og etterutdanning i form av kurs- og opplæringspakker i jernbanefag. Flere av våre kurs skreddersys og tilbys lokalt over hele landet.  

Vi har moderne øvingsanlegg og benytter e-læring, simulering og praktisk tilnærming i undervisningen. Vår styrke er tverrfaglighet, noe som kommer til nytte i opplæring der ulike faggrupper skal samhandle, for eksempel gjennom øvelser i våre integrerte simulatorer.  

 

Etablert i 2005

Norsk jernbaneskole ble åpnet i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet ønsket et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Videre ønsket de å sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som stadig blir mer konkurranseutsatt, og på den måten være operatøruavhengig og nøytral.