Godsterminaler

 • Bergen Godsterminal Nygårdstangen

  Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.

 • Bodø Godsterminal

  Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Sporarrangementet deles med persontogstasjonen og driften på godsterminalen samordnes derfor med persontrafikken. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.

 • Drammen Godsterminal Holmen

  Drammen godsterminal ligger på Holmen - Drammen Havn.

 • Fauske Godsterminal

  Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland fylke. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i Norge.

 • Heggstadmoen

  Heggstadmoen godsterminal ligger på Heggstadmoen, ca 12 km sør for Trondheim sentrum.

 • Kristiansand Godsterminal Langemyr

  Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter

 • Lademoen
 • Mo i Rana Godsterminal

  Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett. Terminalen har en sentral plassering i forhold til havn og annen infrastruktur.

 • Mosjøen Godsterminal

  Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015.Terminalen ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også har en god veiforbindelse til Sandessjøen og oljenæringen der.

 • Narvik Godsterminal Fagernes

  Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.