Eidsvoll: Venjar–Langset - dobbeltspor

Byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll er i full gang. Det er høy aktivitet, prosjektet viser god fremdrift og holder planlagt tidsplan.

På den 836 meter lange Minnevika jernbanebru er 268 stålpeler satt ned i grunnen, arbeidene med fundamenter og søyler har kommet langt, og hver måned støper vi en ny seksjon av selve brudekket.

Dobbeltsporet blir ferdig mellom Venjar og Eidsvoll stasjon høsten 2022. Strekningen videre til Langset er planlagt ferdig høsten 2023.

Dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Prosjektet skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Bygging
13,5
km
nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll
7
bruer med Minnevika bru på 836 m som den lengste
380
m
løsmassetunnel, samt to korte tunneler
8
km
turvei (Vormtråkk) skal vi bygge på dagens jernbanetrasé
100
mål ekstra dyrket mark tilrettelegges for å styrke jordbruksnæringen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • 4. september 2018: Byggestart Venjar - Eidsvoll nord
  • 5. september 2019: Byggestart Eidsvoll nord - Langset
  • 21. november 2019: Byggestart Minnevika bru, 836 meter
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Eidsvoll stasjon er ferdig
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Kleverud ved Espa er ferdig