Tømmerterminal Kongsvinger

Bane NOR arbeider med planer for en økning i kapasiteten for tømmertransport i Kongsvingerområdet. Det er vekst i tømmernæringen, og behov for økt kapasitet for å kunne legge til rette for mer gods på bane.

Det er utarbeidet tekniske planer (hovedplaner) for å bygge ny tømmerterminal utenfor Kongsvinger, på to alternative lokasjoner. Disse planene forutsetter bygging av tilsving mellom Solør- og Kongsvingerbanen, samt et nytt kryssingsspor.

Bane NOR utreder også muligheten for å oppgradere kapasiteten på den eksisterende terminalen på Norsenga i Kongsvinger. Vi forventer å ferdigstille dette utredningsarbeidet i løpet av 2022 og ha en anbefaling klar tidlig i 2023.