Togparkering Kongsberg

Bane NOR planlegger å bygge nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg. De tre nye sporene skal ligge ved dagens togparkering, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfatter prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

Det er behov for nye togparkeringsplasser for å håndtere den forventede økningen i togtrafikk i årene som kommer. Det blir også ofte kjørt tomme tog mellom Kongsberg og Drammen, og de nye plassene gjør at det vil skje langt sjeldnere enn i dag. Langs Numedalsbanen blir fem planoverganger automatisert. På denne måten øker godskapasiteten på banen betraktelig.

Reguleringsplanen for prosjektet ble enstemmig vedtatt i Kongsberg kommunestyre i juni 2021. Det er forventet signering av kontrakt med entreprenør i løpet av mai 2022, og i juni starter byggingen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2023.

2020
2021
2022
2023
  • Sommer: Grunnundersøkelser og innmålinger
  • Sommer/høst: Oppstart arbeid med reguleringsplan
  • Juni: Inngåelse av kontrakt med entreprenør
  • Juni: Byggestart
  • November: Prosjektet ferdigstilles