Klart for oppgradering på Sørlandsbanen

Alt er nå klart for å gjennomføre en vesentlig oppgradering på Sørlandsbanen. Infranord Norge AS har fått oppdraget med å bygge ny kjørestrømforsyning mellom Kristiansand og Neslandsvatn. Det vil gjøre driften mer stabil, er mer energieffektivt, og det blir mulig å kjøre tyngre tog på banen.

Konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR Sverre Kjenne og administrerende direktør i Infranord Norge AS Rolf Roverud var godt fornøyd etter signeringen av avtalen.

- Dette er et stort løft for Sørlandsbanen, sier konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.
- Kontaktledningen på strekningen er tydelig preget av tidens tann, og er generelt i dårlig forfatning. Nå får vi erstattet den med en mye bedre løsning, som gjør det enklere å velge den mest miljøvennlige og bærekraftige transportformen mellom Oslo og Kristiansand.

Strekningen mellom Neslandsvatn og Kristiansand på Sørlandsbanen er rundt 150 kilometer, og har vært plaget av tekniske feil. Nå har Bane NOR signert kontrakt med Infranord Norge AS, som skal bygge nytt strømforsyningsanlegg, det som heter kontaktledning på jernbanespråket.

Det skal også installeres autotransformatorer på kontaktledningsnettet. Dette er en mer effektiv løsning enn dagens anlegg, og vil styrke strømforsyningen og gjøre det mulig å kjøre tyngre godstog på Sørlandsbanen. Systemet er også mer energieffektivt enn dagens.

- Dette er en virkelig spennende jobb, sier administrerende direktør i Infranord Norge, Rolf Roverud. Han er stolt over å ha vunnet oppdraget, som har en prislapp på rett over 1 milliard kroner.

- Det er en viktig avtale for oss. Ikke bare i kroner og øre, men også fordi fornyelse av Sørlandsbanen har stor samfunnsmessig betydning. Jernbanen er den mest energieffektive og miljøvennlige transportformen vi har, og da er det viktig at infrastrukturen holder en god standard, sier Roverud.

Behov for fornyelse

Bane NOR har lenge påpekt at det er stort behov for å øke vedlikeholdet og fornyelsen av jernbanen. Selv om denne posten på statsbudsjettet har blitt større, så er det fremdeles et betydelig etterslep. Tiltak som ny strømforsyning på gamle banestrekninger er dyrt, men det er tvingende nødvendig, sier Sverre Kjenne.

- Fornyelse av jernbanen er et av våre viktigste satsingsområder, sier konserndirektøren i Bane NOR.
- Det handler om å få styrket driftsstabiliteten og unngå forsinkede og innstilte tog.

De siste årene har det blitt gjort et omfattende arbeid med bygging av ny kontaktledning med autotransformator på Sørlandsbanen. Det er allerede etablert nytt anlegg mellom Moi og Stavanger, og anlegget mellom Kristiansand og Moi er under bygging.

Buss for tog

Det er en stor jobb å erstatte den gamle kontaktledningen på en 150 kilometer lang strekning. Arbeidene skal etter planen begynne sommeren 2022, og stå ferdig i 2026. Arbeidene skal foregå på jernbanens område, og vi vil ikke trenge å erverve noen eiendommer.

Det vil bli noe støy under gjennomføringen, men ikke i lange perioder på hvert enkelt sted, siden arbeidene beveger seg langs linjen. Den største ulempen for de togreisende blir at vi må stenge banen for trafikk i perioder, da vil det bli nødvendig å sette inn alternativ transport. Disse togfrie periodene vil bli varslet i god tid.