Ny kontaktledning Neslandsvatn-Kristiansand

Bane NOR skal bytte ut gammel kontaktledning og montere et nytt system med autotransformatorer på strekningen Neslandsvatn-Kristansand.

Fornyelsen av kontaktledningsnettet vil legge til rette for effektiv energidistribusjon. Energitapet blir mindre, togene får den riktige spenningskvaliteten, og det blir mulig å kjøre flere og tyngre tog på strekningen.

Forventet oppstart av bygging er sommeren 2022, og planlagt ferdigstillelse er i 2026.