Dobbeltspor Sandnes-Nærbø

De siste årene har vi sett en kraftig passasjervekst på Jærbanen. Etterspørselen etter jernbane er så stor at Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge dobbeltspor mellom Skeiane og Nærbø. Passasjerveksten understreker behovet for en bedre og mer effektiv jernbane på Jæren.

Det er opprettet en egen prosjektorganisasjon som skal utarbeide en plan for den nye strekningen, i tett samarbeid med de fire berørte kommunene; Sandnes, Klepp, Time og Hå, samt Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Egersund kommune. Planprogrammet er på høring sommeren 2020.  En ferdig kommunedelplan er forventet vedtatt i 2023. Det er sannsynlig at det vil bli et tidsopphold av lengre varighet mellom denne planleggingsfasen og fasen for detalj- og reguleringsplanlegging.