Sandbukta–Moss–Såstad: Dobbeltspor

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene var 2019. 

Bygging
10
km
Nytt dobbeltspor
30
min
Ny reisetid Moss-Oslo
2019
år
Byggestart
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2017
2019
2026
  • Reguleringsplan sendt til høring i 2016
  • Forberedende arbeider høsten 2017
  • Byggestart hovedarbeider 2019
  • 10 km dobbeltspor ferdig