Follobanen

Flere valg og dobbelt tilbud slik at enda flere kan ta mer tog

Med Follobanen får reisende et bedre togtilbud. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen, får ned til halvert reisetid (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter trafikken på Østfoldbanens lokallinje mellom Oslo og Ski. 

Follobanen, med Blixtunnelen, blir 22 km lang. Bane NOR planlegger trafikk fra og med søndag 11. desember 2022. (Ombygging av en gammel tunnel inne på Oslo S avsluttes i 2023.)

Les mer her >>

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen