Follobanen

På Follobanen kjører tog direkte mellom Oslo og Ski kollektivknutepunkt gjennom Blixtunnelen, og får ned til halvert reisetid (fra 22 til 11/12 minutter). Samtidig fortsetter trafikken på Østfoldbanens lokallinje. Follobanen (22 km)er innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo. 

Bane NOR åpnet Follobanen 11.12 2022. Etter en periode med trafikkstans på grunn av feilretting, gjenåpnet Follobanen 5.3. 

I 2023 gjør Bane NOR ferdig prosjektets anleggsarbeid på Oslo S og kobler de siste fem av sju nye spor til eksisterende anlegg. Etter vekstperioden sommer 2024 ferdigstilles oppbygging av "nye" Middelalderparken i tillegg til natur- og friluftsområde på det som var Åsland anleggsområde.

Les mer her >>

Bygging
250
km/t
Planlegges med toppfart på 250 km/t
11
min
Ny reisetid Oslo - Ski
22
km
Total lengde med dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen