Tilbudskonferanse for SÅ-24 Stange nord

Bane NOR inviterer til tilbudskonferanse onsdag 3. november i forbindelse med ny utsendelse av konkurransegrunnlaget for utførelsesentreprisen NS8405, SÅ-24 Stange nord. Endringene i konkurransegrunnlaget er publisert.

Dagens Stange stasjon. Foto: Bane NOR

Tilbudskonferansen og -befaringen for utførelsesentreprise NS8405, SÅ-24 Stange nord, avholdes onsdag 3. november 2021 fra kl. 1000 til kl. 1400.  Det er oppmøte i Bane NORs lokaler, Espaveien 13, 2337 Tangen. Bane NORs prosjektrigg ligger syd-øst på Tangen stasjon.

Påmeldingsfrist 1. november
Av hensyn til lunsjservering ønsker vi påmelding innen 1. november til Cato Sandberg på mobiltelefon 415 73 860 eller e-post: Cato.Sandberg@banenor.no. Oppgi antall og navn på deltakerne.

Endringene i konkurransegrunnlaget
Oppdateringene består blant annet av ny evalueringsmodell, endret tidsintervall på totalbruddet/den togfrie perioden og endring i enkelte tegninger. Det nye konkurransegrunnlaget medfører ingen endringer i arbeidsomfanget, kvalifikasjons- og tildelingskriteriene eller fristene.
De konkrete endringene er publisert i TendSign.