Bergensbanen

På Bergensbanen bygger vi dobbeltspor mellom Bergen og Arna, og moderniserer godsterminalen på Nygårdstangen til å bli landets mest miljøvennlige terminal. 

På strekningen fra Fløen til Arna har vi bygget en ny tunnel gjennom Ulriken og rehabilterer nå den gamle. De to tunnelene vil til sammen utgjøre dobbeltsporet gjennom fjellet. Arna stasjon bygges fullstendig om i forbindelse med utbyggingen.

På Dale og Evanger bygger vi også om stasjonene.

Det er flere byggeprosjekter under planlegging på Bergensbanen. Det største er fellesprosjektet Bane NOR har sammen med Statens vegvesen om å bygge dobbeltsporet jernbane og vei videre fra Arna til Stanghelle.