Skarnes ny kryssing

For å skape bedre sikkerhet for gående, skal Jernbaneverket stenge dagens planovergang på Skarnes stasjon. Den skal erstattes med en ny undergang, 300 meter unna dagens overgang. Arbeidene er planlagt ferdige i oktober 2016.

Arbeidene gjennomføres på sommeren og høsten. I juni utføres støyende spuntearbeid. Undergangens "hjerte", en betongkulvert, heises på plass i september. Arbeidene utføres av Anlegg Øst Entreprenør AS.

Bygging
19
mill.
Total kostnad
2016
år
Klar til bruk i oktober
2016
  • 24. mai: Kontrakt signert med Anlegg Øst Entreprenør AS
  • 8. juni: Oppstartmøte med entreprenør
  • 15. juni: Oppstart arbeider
  • 10-12. september: Innheising av kulvert
  • 17. oktober: Plnlagt ibruktaking av ny undergang