Kvam kryssingsspor

Bane NOR vil bidra til auka kapasitet på godstrafikken på Dovrebanen. Det blir mogleg når kryssingssporet på Kvam stasjon no blir forlenga. Sporet som i dag er 517 meter langt, skal få ei lengd på 881 meter. Samtidig etablerer vi nye sporvekslar nord og sør for stasjonen og vi byggjer nytt signal- og kontaktledningsanlegg. Dermed kan to lange godstog (inntil 690 meter) køyre samtidig inn på stasjonen i kvart sitt spor og krysse kvarandre.

Det betyr trygge og effektive løysingar, utan unødig tap av tid.

Foto: Jan Gunnar Sølberg
Planlegging
196
mill.
Kostnad
797
Ny kryssingslengde i meter
696
Mulighet for toglengde i meter
2016
2017
2019
  • Oppstart detaljplan
  • Godkjent detaljplan
  • 30. januar inngikk Bane NOR kontrakt med Baneservice AS.
  • Offisiell åpning 15. november