Kontaktledning med autotrafo Egersund - Sandnes

Jernbaneverket bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Egersund - Sandnes. Resultatet er større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godsstog.

  

Ferdig
665
mill.
Kostnad
70
km
Nytt KL-anlegg
2009
2010
2014
2015
2016
  • Oppstart
  • Prosjektering
  • Byggestart
  • Strekning Kjelland – Hellvik ferdig
  • Hellvik – Brusand ferdig
  • Strekningen Brusand – Varhaug ferdig
  • Strekning Klepp – Sandnes ferdig
  • Strekning Varhaug – Hognestad ferdig
  • Strekning Hognestad – Klepp ferdig