Tverlandet holdeplass

– Jernbaneverket bygger ny holdeplass som gir beboere på Tverlandet og omegn et helt nytt togtilbud, sier prosjektleder Ramdal. Arbeidet med den nye holdeplassen startet i juni 2014 og fullføres i juli 2015.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ny holdeplass: Byggearbeidet ved Tverlandet er i ferd med å avsluttes. I løpet av de neste dagene skal rekkverket mellom skråningen og plattformen monteres. Foto: Harald Rostad, Bernhardsen entreprenør.

Offisiell åpning

Jernbaneverket ønsker velkommen til feiringen av nye Tverlandet holdeplass mandag 17. august klokken 12.30. Statssekretær Aarset fra Samferdselsdepartementet skal holde tale, det er snorklipping og musikalske innslag. Feiringen avsluttes med kaffe og kake.

Jernbaneverket håper at mange vil feire dagen sammen med oss.

Velkommen!

Siste nyhetsbrev
Siste oppdatering om byggearbeidet finner dere i nyhetsbrev av 14. juli til høyre på denne siden. Prosjektet takker for seg og ønsker alle god sommer! 

Adgang forbudt!
Jernbaneverket minner om at det er adgang forbudt på anleggsområdet ved holdeplassen. Les mer i vedlagte nyhetsbrev, datert 7. juli som du finner vedlagt i PDF til høyre på denne siden.

Den nye holdeplassen gir et nytt stopp for Saltenpendelen/Nordlandsbanen og legger dermed til rette for å øke bruken av kollektivtilbudet jernbane.

Byggearbeider ved holdeplassen

– Forberedende arbeider (rydde skog)

– Bygge fylling før ny plattform kommer på plass

– 220 meter lang plattform med møbler og belysning

– Parkering for biler og sykler

– Rampe og trapp til plattformen

– Adkomstvei fra boligområdet Hagebyen

Stor interesse
–Det er artig å bygge helt nytt og derved bidra til at toget også stopper på Tverlandet, forteller prosjektleder Ramdal. Byggearbeidene kommer skikkelig i gang i august, og det er den lokale entreprenøren, Bernhardsen entreprenør AS, som utfører byggearbeidene. Følg med på nettsiden vår og ta gjerne kontakt med oss, se kontaktinformasjon under.

Følg med på våre nettsider
Jernbaneverket holder nabolaget informert om byggearbeider som skal utføres utenom hverdager fra klokken 7.00 til 19.00 og andre nyheter om byggearbeidet.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder Ingunn Ramdal
Telefon: 950 37 525
E-post

Byggeleder Ronny Didrik Pedersen
Telefon: 971 44 434
E-post

Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes
Telefon: 415 05 253
E-post

Vi tar imot telefoner og svarer på e-post alle hverdager fra klokken 08.00 til 15.00.

Fakta om prosjektet

– Byggestart: juni 2014
– Ferdig: juli 2015
– Kostnaden for det nye togstoppet er 26,9 millioner.
– Bernhardsen entreprenør AS. Kontraktssum: 16,8 millioner