Straumsnes kryssingsspor

  • Straumsnes kryssingsspor: Etterlengtet kapasitet på Ofotbanen

    En lenge etterlengtet forlengelse av kryssingsspor på Ofotbanens ”nedre” er i full gang. Prosjektet “Straumsnes kryssingsspor” startet i 2009, og gir økt kapasitet og fleksibilitet, samt at det åpner opp for 750 meter lange malmtog på Ofotbanen.

  • Straumsnes kryssingsspor teke i bruk

    På kvelden onsdag 18.august vart det nye kryssingssporet på Straumsnes stasjon på Ofotbanen teke i bruk. Effektiv lengd på sporet er 785 meter og dermed er to av dei fem kryssingsspora på Ofotbanen fem kryssingsspor lengde. - Gledeleg er det også at vi held oss godt under den tildelte kostnadsramma for prosjektet, fortel prosjektleiar Nils Moen.