Narvikterminalen- Fagerneslinja

 • Narvikterminalen åpnet

  Den nye godsterminalen i Narvik ble offisielt åpnet 21.november. Statssekretær Jon Ragnar Aarseth sto for åpningen og la samtidig vekt på Ofotbanen store betydning for hele Nord-Norge.

 • Fagerneslinja i Narvik får 30 tonns aksellast

  Den tre kilometer lange Fagerneslinja i Narvik oppgraderes nå til en aksellast på 30 tonn. I løpet av to uker får banen ny ballast, nytt spor og en ny 50 meter lang bru.

 • Stor interesse på tilbudsbefaring

  Til sammen 31 firmaer meldte seg som interesserte da Jernbaneverket i vår gikk ut med tilbudene om arbeider for Narvik-terminalen-Fagerneslinja.

 • PEAB til Ofotbanen

  Entreprenørselskapet PEAB, med svensk prosjektledelse, har fått entreprisen på forberedende arbeider (E01) på prosjektet Narvikterminalen-Fagerneslinja.