Lysaker stasjon

 • Slik er den nye Lysaker stasjon

  Jernbaneverket har bygd ny Lysaker stasjon med fire spor til plattform og ny kollektivterminal. Utbyggingen gir bedre og mer pålitelig togtilbud, lettere overgang til annen transport og en moderne stasjon med høy standard. Offisiell åpning av stasjonen var 1. september 2009.

 • Nye Lysaker stasjon åpnet

  Tirsdag 1.september åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger den nye Lysaker stasjon offisielt. Stasjonen er nå ferdig bygget om til et moderne knutepunkt midt i et område med 25 000 arbeidsplasser.

 • Symboler og portretter pryder stasjonen

  Kunstnerne Bo Meyer og Steinar Jakobsen har levert hvert sitt kunstverk til utsmykkingen av Lysaker stasjon. De to har valgt svært ulike uttrykssformer og teknikker for sine bidrag.

 • Storarbeidene gjennomført som planlagt

  Etter 16 lange og hektiske arbeidsdager på Drammenbanen, startet togtrafikken opp som planlagt mandag morgen den 3. august. Første tog på den nye plattformen ved Lysaker stasjon ankom i rute kl. 04:32.

 • Nye lys til Lysaker

  Lysaker er landets første jernbanestasjon hvor de reisende varsles med blinkende lys før tog ankommer plattformen. Mange har sett lysradene nedfelt i plattformkantene på stasjonen, og det er disse lysene som samkjøres med signalanlegget.

 • Fornebubanen ute av Lysaker stasjon

  Hallen for endestasjonen til Fornebubanen, som var planlagt under jernbanesporene på Lysaker stasjon, er nå tatt ut av Jernbaneverkets ombygging av stasjonen.

 • Entrepriser Lysaker stasjon

  Mange entreprenører er involvert i byggingen av ny stasjon på Lysaker. Noen entreprenører utfører grunnarbeidene mens andre står for de jernbanetekniske arbeidene. Fra første spadetak ble tatt i januar 2006 og fram til stasjonen ferdigstilles sommeren 2009 vil følgende entreprenører ha utført arbeider på Lysaker stasjon.

 • Lysaker stasjon, sikkerhet og universell utforming

  Fra flere hold har det kommet kraftig kritikk mot utbyggingen av Lysaker stasjon fordi stasjonen bygges i kurve. I denne artikkelen presenteres fakta og bakgrunnsinformasjon om saken og Jernbaneverkets standpunkt.