Lysaker - Sandvika

 • Lysaker-Sandvika ble Årets anlegg

  Til stor jubel fra salen ble dobbeltsporet Lysaker- Sandvika utropt til Årets anlegg 2011 under Byggegallaen i Oslo onsdag 21. mars.

 • Statsministeren åpnet Lysaker-Sandvika

  Fredag 2.september ble det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika offisielt åpnet av statsminister Jens Stoltenberg. – Dette får positive ringvirkninger for jernbanen i hele landet, sa statsministeren.

 • Morgenstund i ny tunnel

  Tidlig, tidlig søndag 28. august ble morgenens første flytog det aller første persontoget gjennom Bærumstunnelen. Dermed er den nye strekningen mellom Lysaker og Sandvika satt i ordinær drift for alle typer tog. Nå gjenstår bare åpningsfesten, som holdes fredag 2. september.

 • Tog i Bærumstunnelen

  Fredag 26.august klokken 03.00 ble Bærumstunnelen åpnet for togtrafikk. Fram til søndag morgen er det kun godstogene som bruker den nye banen. -Når også persontogene begynner å kjøre i den nye tunnelen får vi en helt annen fleksibilitet i togtrafikken, sier ass. togdriftsleder Tom Wenger. Dermed er det nå fire spor helt fra Lysaker til Asker.

 • Fra øvelse til åpning i Bærumstunnelen

  Onsdag 24. august ble det gjennomført en fullskala beredskapsøvelse i Bærumstunnelen hvor alle redningsetater, NSB, Flytoget og Jernbaneverket var involvert. Øvelsen ble gjennomført med et godt resultat. Dette betyr at Bærumstunnelen kunne settes i drift som planlagt fredag morgen.

 • Redningsøvelse i Bærumstunnelen

  Før togene begynner å kjøre på de nye sporene mellom Lysaker og Sandvika, skal det avholdes en stor redningsøvelse slik at nødetatene kan trene på redning og evakuering fra Bærumstunnelen. Øvelsen går av stabelen om ettermiddagen onsdag 24. august.

 • 1 465 234 arbeidstimer

  6,7 kilometer, 1 511 dager, 1 465 234 arbeidstimer og 3,1 milliarder kroner. Tallene bak den siste jernbaneparsellen mellom Lysaker og Sandvika vitner om et gigantisk prosjekt. For togkundene skal alt arbeidet resultere i en ny hverdag med flere togavganger, kortere reisetid og færre forsinkelser.

 • Persontog i Bærumstunnelen fra 28. august

  I slutten av august blir de to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika tatt i bruk. Nærmere bestemt går første godstog på strekningen fredag 26. august, mens persontogene følger etter søndag 28. august.

 • Pukk som bestilt

  Nesten 16 000 kubikk med pukk er i løpet av den siste måneden blitt kjørt inn i det nye dobbeltsporet i Bærumstunnelen. Natt til første påskedag hadde Baneservice sin siste tur med pukktoget fra Kongsberg.

 • Millimetersveis av nye skinner

  Etter at sporombyggingstoget la ned sviller og skinner gjennom Bærumstunnelen i januar, har det igjen blitt mer stille i tunnelen. Men i den ene munningen mot Sandvika gnistrer det i lys og flammer over de nylagte skinnene.