Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

<strong> Foto: Gro Elden </strong>

Thales Norway AS  har meldt om nye forsinkelser i prosjektet. Jernbaneverket har derfor besluttet å utsette åpningen av Høvik til den ordinære ruteendringen som skjer i desember.

Jernbaneverket beklager de ulempene dette medfører for de reisende.  Dagens ruteopplegg må videreføres fram til desember, og i tillegg til Høvik må også Stabekk og Blommenholm holdes stengt.  Det blir også utsettelse av de ruteforbedringene som er planlagt når Høvik åpner.

Da skal flere NSB-tog fra Østfoldbanen få Stabekk som endepunkt og det blir ytterligere ett flytog i timen fra Lysaker

Forsinkelsene fra leverandøren gjør at Jernbaneverket fremmer økonomiske krav mot Thales.

---

Kontaktpersoner i Jernbaneverket for pressen:
Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, mob. 916 55155
Direktør signal og tele Sverre Kjenne, mob.922 16005