Høvik stasjon

 • Nå går togene fra Høvik, Stabekk og Blommenholm

  Fra og med søndag 13. desember er disse tre stasjonene gjenåpnet for rutetrafikk. Totalt er det gjort arbeider for ca. én milliard kroner mens banen var stengt.

 • Straks klart på Høvik

  Det er nå straks klart for trafikkstart på strekningen Sandvika – Lysaker på Drammenbanen. Banen har vært stengt for ombygging av stasjoner, nytt signalanlegg og bygging av nytt vendeanlegg siden april 2013.

 • Stilig på Stabekk

  Strukturene på Stabekk stasjon trer nå klart fram i dagen. Plattformen, undergangen og trappene er ferdige, og nå gjenstår installering av heisene samt ferdigstilling av plattformtakene. Resultatet blir et innbydende stasjonsområde som er tilpasset alle brukergrupper.

 • Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

  Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

 • Avsluttende arbeider på Høvik

  Anleggsdriften på Høvik stasjon er nå trappet kraftig ned, og det meste av stasjonen, samt vende- og hensettingsanlegget, står nå ferdig. Her er en oversikt over gjenstående arbeider og aktiviteter utover våren.

 • Høvik stasjon – historisk tilbakeblikk

  Drammenbanen mellom Vestbanen og Drammen åpnet den 7. oktober 1872 som den ellevte banestrekningen i Norge. Snaut to år senere, åpnet Høvik stasjon.

  Høvik stasjon ca. 1922. Foto: Olaf Bjerknes.
 • Ny runde om støyskjerming langs Markalleen

  Fylkesmannen har opphevet Bærum kommunes vedtak om krav til ytterligere støyskjerming fra Høvik stasjon mot Markalleen. Planutvalgets vilkår for innvilgelse av dispensasjon fra støybestemmelsene er mangelfullt begrunnet,i følge fylkesmannen.

  Støttemur langs Markalleen. Foto: Gro Elden.
 • Oppdal-skifer pryder Høvik

  Det er en lang og stolt håndtverkstradisjon bak den vakre skifersteinen som pryder mange av støttemurene på Høvik stasjon. Åpningen av Dovrebanen i 1921 gjorde uttransport av skifer mulig, og den vakre steinen fra Oppdal har nydt stor popularitet siden.

  Forblending av støttemur.
 • Stabekk stasjon

  Arbeidene på Stabekk stasjon går stadig framover. Oppbygningsarbeidene er nå i gang og etter hvert vil undergangen under sporene, trappe- og heishusene, samt plattformene tre klarere fram for forbipasserende.

  Anleggsarbeider ved Stabekk stasjon.
 • Ny støyberegning klar

  På bakgrunn av mange spørsmål om støy og støytiltak som har kommet fra beboere langs Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika, har Jernbaneverket gjennomført en ekstraordinær støyberegning for denne strekningen.