Ganddal godsterminal

 • Blåste i gang godsterminalen

  Dei mørke skyene over Rogaland forsvann da samferdsleminister Liv Signe Navarsete blåste i gang trafikken på den nye godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune under den offisielle opninga måndag 21. januar.

 • Ganddal godsterminal er i drift

  Onsdag 2.januar klokken 13.52 setter det første godstoget med avgang fra Ganddal godsterminal i Sandnes kursen mot Oslo og Alnabru. Siste godstog fra den gamle godsterminalen i Paradis i Stavanger gikk den 30. desember 2007.

 • Godsterminal på Ganddal

  Ganddal godsterminal er en bil- og baneterminal som erstatter dagens godsterminal i Stavanger. Terminalen har vesentlig høyere kapasitet og fleksibilitet til å håndtere framtidig etterspørsel av gods, samtidig som kapasitet på sporet mellom Sandnes og Stavanger frigjøres og kan nyttes til persontrafikk.

 • Brosjyre

  Med sin plassering og kapasitet blir Ganddal godsterminal et viktig bidrag til framtidig godstransport på Jæren. Les mer om godsterminalen på Ganddal i vedlagt brosjyre i pdf-format, link til høyre.