Drammen hensetting

 • Bedre sporplass i Drammen

  Etter intens jobbing er nå utbyggingen av nye vende- og hensettingspor i Drammen inne i sluttspurten. Sporene på Skamarken tas i bruk før ruteendringen søndag 9. desember.

 • Helgestengt i Drammen

  Helga 1-2. desember blir Drammen stasjon stengt for all togtrafikk mens Jernbaneverket gjør ferdig nye spor for vending og hensetting ved stasjonen. Det kjøres buss istedenfor tog mens banen er stengt.

 • Full fart utover høsten

  Jobben med å fornye sporområdene på Skamarken og Sundhaugen fortsetter utover høsten, etter at de tre lengste sporene på Skamarken ble tatt i bruk før ferien. Prosjektet gjør det mulig å snu og parkere flere tog.

 • Implenia bygger sporene

  Jernbaneverket inngikk mandag 12. mars kontrakt med entreprenøren Implenia AS om bygging av hensettingsspor på Skamarken og Sundhaugen i Drammen.

 • Plass for bedre togtilbud i Drammen

  Sporene på Skamarken og Sundhaugen i Drammen fornyes og utvides for å gi plass til parkering av flere tog. Arbeidene starter på Skamarken i midten av mars.

 • Enighet om utvikling i Drammen

  Jernbaneverket, Drammen kommune, NSB og ROM Eiendom skrev 1.februar under en avtale om arealer og arealbruk i Drammen. Avtalen sikrer bygging av hensettingsspor som kreves for innføring av ny ruteplan, samtidig som store områder frigjøres til byutvikling.

 • Informasjonsmøte om arbeidene

  Før arbeidene med hensettingsområdene i Drammen starter, var alle naboer og interesserte invitert til åpent informasjonsmøte den 6. mars.