Brannsikringstiltak Oslotunnelen

 • Bedre brannsikkerhet på Nationalteatret stasjo

  I desember 2012 startet arbeidet med å montere brannskillere på Nationaltatret stasjon. De nye branntekniske skillene skal bestå av rulleporter som tilpasses eksisterende bygningsmasse.

 • Klart for brannvannsanlegg i Oslotunellen

  Oslotunellen skal forsynes med ny brannvannledning, i desember 2012 signerte Jernbaneverket og Veidekke under på en kontrakt om oppdraget. Kontrakten er verdt 96 millioner kroner.

 • Nå kommer røykviftene i Oslotunellen

  I begynnelsen av april ble det underskrevet kontrakt mellom Veidekke og Jernbaneverket om røykventilasjonsanlegg i Oslotunellen. Arbeidet starter umiddelbart, og anlegget skal være i prøvedrift i løpet av året.

 • Støyrapport fra Brekke & Strand

  Her ligger rapporten fra Brekke & Strand angående støy fra riggområdet ved Olsens Enke på Skøyen.

 • Brann- og røykskillere på Nationaltheatret stasjon satt i drift

  De nye branntekniske skillene på stasjonen skal sørge for at brann og røyk ikke sprer seg oppover fra plattformene. 15 minutter etter at alarmen er utløst, går veggene ned. Da er brannmannskaper allerede på vei.

 • Mer fornyelse i Oslo i sommer

  Fra 13.juli til 21.juli vil det være full aktivitet fra Oslotunellen til Lysaker. Hovedaktivitetene vil være rettet mot to mål: bedre brannsikring i Oslotunellen og kapasitetsøkende tiltak.