Investor Relations

På våre IR-sider finner du all finansiell informasjon om Bane NOR og datterselskapet Bane NOR Eiendom, i tillegg til rapporter og presentasjoner.