Om oss

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, samt drive trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Årsrapport 2021

Veikart for bærekraft 2021 - 2025

Org.nr. 917082308