Togstans i Tyskland - sabotasje

Togstansen i Tyskland er forårsaket av sabotasje - en bevisst og villet handling som førte til svikt i radiokommunikasjonen. Foreløpig er det ingen informasjon om motiv eller mistenkte.

Det opplyser tyske sikkerhetsmyndigheter. Her hjemme har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vært i kontakt med Bane NOR og bekreftet at det ikke foreligger informasjon om trussel spesifikt rettet mot Norge og/eller nasjonal jernbane. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter følger situasjonen.

Det vises til gjeldende nasjonale trusselvurderinger og skjerpet årvåkenhet som følge av en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon.

Jernbaneforetakene er informert. Trusselvurderingen krever ikke særskilte tiltak - utover generell skjerpet årvåkenhet.

Bane NOR følger situasjonen og vil informere om eventuell negativ utvikling.